Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis thôngx zênhv pov đhâu hâux lưv thanhx lâps đrôngl Gia Nghiar

19/12/2019 10:12 G12T+7

Tangs cis 17/12, ntơưv jas cơưv tiv 40 nhoz Hax Nôis, Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis thôngx zênhv pov đhâu hâux lưv thanhx lâps đrôngl Gia Nghiar thuox xênhr Đăk Nông.

Chor wiv viên Thươngx vus Cuôr hôis biêuv cuêt thôngx zênhv sto nde uô phươngx Quangv Thanhx

Ntơưv jas cơưv, Bôs Trươngv Bôs Nôis vus Lê Vinhr Tân thangv lus săp xêp đơn vis hanhx chinhr cxênhx hênhx, xar ntơưv 11 xênhr haz cuêt tinhv nde uô phươngx Quangv Thanhx, thuôx thix xảtr Gia Nghiar, nde uô đrôngl Gia Nghiar thuôx xênhr Đăk Nông. Tsuv nhiêms Wiv ban phap luôx ntơưv Cuôr hôis Hoangx Thanh Tungx has, xênhr Đăk Nông tưz đap ưngr cxix cxuô cơ sơv vâts tsât tsuô hâux lưv nde uô đrôngl Gia Nghiar.

Hur phênhv biêuv cuêt, 100 % thanhx viên Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis thôngx zênhv chia uô phươngx Quangv Thanhx thuôx thix xar Gia Nghiar, chia uô đrôngl Gia Nghiar. Nghis cuêt hnuôr muôx kangz hâu tsuô hnuz 1/1/2020.

Thix xar Gia Nghiar tưz đap ưngr cxix cxuô cơ sơv vâts tsât tsuô hâux lưv thanhx lâps đrôngl. Ảnh: Q.S

Uô kangz nde phươngx Nghiar Thanhx haz đrôngl Gia Nghiar, xênhr Đăk Nông muôx 7 hênhx (zos Cư Jut, Đăk Mil, Krông Nô, Đăk Song, Đăk R'lấp, Đăk Glong, Tui Đưc) haz đrôngl Gia Nghiar; 71 đơn vis hanhx chinhr cxênhx xar, muôx 6 phươngx, 5 thix trânr haz 60 xar.

Quốc Sỹ

482
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.