Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ủy ban Chăm gai Quốc hội du nuih tĕng kan gơi kơp ndâk njêng bon têh Gia Nghĩa

19/12/2019 10:12 G12T+7

Ôi lơ 17/12, ta tâ rbŭn 40 ta Hà Nội, Ủy ban Chăm gai Quốc hội du nuih tĕng kan gơi kơp ndâk njêng bon têh Gia Nghĩa tâm n’gor Dak Nong.

Ăp bu nuyh kan Chăm gai Quốc hội du nuih bư tĕng nau kan ndâk njêng phường Quảng Thành ndâk njêng bon têh Gia Nghĩa.

Ta tâ rbŭn aơ, Kô ruănh N’gâng kan Nội vụ Lê Vĩnh Tân lĕ mbơh hưn nô nau dăp ntŏk kan hành chính n’qual, xă ta 11 n’gor n’hanh trŭnh nau kan ndâk njêng phường Quảng Thành tâm bon têh Gia Nghĩa, ndâk njêng bon têh Gia Nghĩa tâm n’gor Dak Nong. Kô ruănh uănh gai Ủy ban pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng lĕ lah, n’gor Dak Nong gĕh nŭm ngih wâl gung trong gơi ndâk njêng jêng bon têh Gia Nghĩa.

Ta nau kan ôp ăp bu nuyh kan tĕng hĕ mô, 100% bu nuyh kan Ủy ban chăm gai Quốc hội lĕ yơr ti du nuih bư tĕng nau kan ndâk njêng phường Quảng Thành tâm bon têh Gia Nghĩa, ndâk njêng jêng bon têh Gia Nghĩa. Nau n’hêl aơ dơi kơp kan ntơm lơ 1/1/2020.

Bon têh Gia Nghĩa gĕh nŭm ngih wâl gung trong gơi ndâk njêng jêng bon têh. Ảnh: Q.S

Jêh ndâk njêng phường Quảng Thành n’hanh bon têh Gia Nghĩa, n’gor Dak Nong gĕh 7 n’qual (gĕh Čư Jŭt, Dak Mil, Krông Nô, Dak N’Soong, Dak R'lâp, Dak Giong, Tuy Đức) n’hanh bon têh Gia Nghĩa; 71 ntŏk kan hành chính xă, gĕh 6 phường, 5 bon jê n’hanh 60 xă.

Quốc Sỹ

483
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.