Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

UBBL n’gor jao 18 ntil nau kan hao wăng sa, nau rêh bon lan năm 2018

29/12/2017 10:05 G12T+7

UBBL n’gor mhe ndơp Nau pah kan 1973/QÐ-UBBL tâm nau kan jao 18 ntil nau kan hao wăng sa, nau rêh bon lan năm 2018.

Lĕ rngôch drăp gĕh tăch n’hanh gĕh n’sĭt prăk yor tăch drăp tâm lam n’gor nsrôih kan ân gĕh 14.641 r’me prăk. Ảnh: Hồ Mai

Tĕng nĕ, nau ngăch hao wăng sa nsrôih kan ân gĕh 7,52%; gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan du năm tât 44,85%; lĕ rngôch prăk dŏng nsu lam bon lan lah 15.234 r’me…; nsrôih kan joi gĕh nau kan am 18.000 bu nuyh pah kan; rnoh n’năk o-ach n’trŭnh hôm 2% (bon lan bu nong iê bu nuyh n’trŭnh 5%); gĕh tay 4 xă kơp di bon lan mhe… UBBL n’gor lĕ đă kô ranh ăp ntŏk, m’bŭch kan, phung kan, UBBL ăp n’qual, bon têh pơk ndâk nau nchră kan n’hanh pơk nau pah kan ăp ntil nau kan, nau nchră kan tâm ăp ntil nau kan, ntŏk mât uănh ntơm lơ 1.1.2018; ăp khay bơh nô nau gĕh kan ma UBBL n’gor tĕng nau n’hêl…

Bình Minh

211
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.