Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor chuôz zis pluôs hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs ziv hnuz ziv txu grêl

28/11/2019 14:25 G11T+7

Uô kangz yangx 3 shông (2016 – 2018) kra Tsang cxênhx mux tiêu têz qơưs txus pluôs truôx đrênhk, xênhr Đăk Nông yuôr muôx li 21.000 tsêr pluôs, txu jê 5,7% so li shông 2016. Shir phangz, chor chuôz zis pluôs zos chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs txu grêl yangx 15%.

Pêx xinhv jos Pi Nao, xar Nhân Đaos (Đăk R’lâp) muôx lương thưx truôx ntơưv chos blêx lax

Hur 3 shông đhâu, xênhr tưz hu lo yangx 248,6 tiv nhiax ntơưv ntâu haur pâuk pênhr chia uô hâux lưv txu pluôs truôx đrênhk. Đăk Nông tưz lo đâux tư jê 80 tiv nhiax chia cxiv tsang cơ sơv has tângx, cxangz ndir năng lưx tsuô chor canr bôs ntơưv chor xar buôs đriv, xar txov nhev; jêx jos txov nhev tiv zix trơưs tsangz cxênhx phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx chor xar txov nhev tiv zix thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntơưv Chinhr phuv. Txix hli 4/2016 txus hnuôr, tangs nro xênhr muôx yangx 2.800 jas chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs lo txaik pênhr pangz lair suât đrul tangs nro chor nhiax jê 8,5 tiv nhiax.

Quốc Sỹ

401
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.