Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

R’noh r’năk o-ach tâm bon lan bu nong iê bu nuyh lơ nar lơ trŭnh

28/11/2019 14:25 G11T+7

Jêh lơ 3 năm (2016 – 2018), ndâk Nau kan bri dak bư trŭnh o-ach nâp phĭt, n’gor Dak Nong abaơ hôm e tâm 21.000 r’noh r’năk gĕh nau rêh o-ach, trŭnh dăch tât 5,7% đah năm 2016. Ta nau m’ak aơ, r’noh r’năk o-ach kơp lah r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh trŭnh lơ 15%.

Bu nuyh bon lan bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R’lâp) gĕh phe sông đăp mpăn yor tăm ba lŏ

Tâm 3 năm lĕ lăn, n’gor lĕ sŏk gĕh lơ 248,6 r’me prăk tă bơh ăp ntil prăk gơi pah kan bư trŭnh nau o-ach nâp phĭt. Dak Nong lĕ nsu lơ 80 r’me prăk ndâk bư ngih wâl gung trong, n’hao nau ntĭm nti ân kan bộ ta ăp xă mpeh n’har bri, xă gĕh nau jêr jŏk; thôn, bon, buôn jêr jŏk tĕng nau kan bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan ta ăp xă jêr jŏk ta mpeh bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh yôk yor Chính phủ đă kan. Ntơm khay 4/2016 tât abaơ, lam n’gor lĕ gĕh lơ 2.800 r’noh r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh dơi manh prăk đah r’noh prăk ân manh dăch tât 8,5 r’me.

Quốc Sỹ

413
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.