Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôz ntuôl, yangz shuv cir năng tsangr yêz an toanx ntơưv hênhx Đăk Glong

22/08/2019 09:35 G8T+7

Tsangz cxênhx zos Ban An toanx zos thôngs xênhr, Phongx Canhv sat zos thôngs Công an xênhr cênhz đrul Công ti TNHH TMDV Tân Hoax Lơis tsov cưv hnuz 18/8 tsuô pêx xinhv chor xar Quangv Sơn, Đăk R’măng (Đăk Glong).

​​​​​​​

Pêx xinhv lo yangz shuv cir năng tsangr yêz an toanx bâuv sa hinhx

Cênhz kruôz uô jông trơưs phap luôx zos thôngs xưs li môngl zos cêr, phênhv cêr, tsangr yêz môngl huv tôc đôs, tsi sir zôngv chơưr, bia, ntông mov bov hiêmv thâuv chaix yêz yêz tâus cêr, pêx xinhv tsinhv lo yangz shuv, thưx hanhx cir năng tsangr yêz an toanx sâuv sa hinhx haz bâuv công nghês điêns tưv. Jas nuôr, Ban ATGT xênhr khơưs puz 15 luz mov bov hiêmv, Công ti TNHH Tân Hoax Lơis khơưs puz 30 luz mov bov hiêmv, 50 luz yo tir nangs, 60 thôngr đêx hâuk tsuô shuv xinhz, 6 bôs kror txul chi, thôngz râuz đêx chênhr hênhr, hlôngr 400 tâuz nhât khôngz đrul muôx grê yangx 55 chơưx nhiax.

Phạm Khánh

354
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.