Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôz ntuôl phap luôx zos thôngs tsuô pêx xinhv nhoz 2 xar Thuâns Hax, Thuâns Hanhs

25/07/2019 14:57 G7T+7

Hur 2 hnuz 19-20/7, Ban An toanx zos thôngs xênhr cênhz đrul Phongx Canhv sat zos thôngs Công an xênhr tsov cưv jas kruôz ntuôl phap luôx zos thôngs cêr angr tsuô pêx xinhv chor xar Thuâns Hax, Thuâns Hanhs (Đăk Song).

Ban An toanx zos thôngs xênhr khơưs 50 mov bov hiêmv lo tiêu chuânv cir thuôx tsuô iz cxa pêx xinhv

Trơưs ntơư, jê 700 lênhx pêx xinhv ntơưv 2 xar tưz lo lưx lươngs tsưc năng thangv kra chor cui đinhs thâuv môngl zos thôngs ntơưv yêz mair xưs li tsuv ntông mov bov hiêmv, tsi lo môngl chênhr đhâu tôc đôs, tsi thâux yangx tiz nênhs cui đinhs haz tsi hâuk chơưr bia, tsât cich thich; ntu shông cui đinhs thâuv yangr cxuô zangv yêz mô tô, yêz muôx mair.

Phạm Khánh

200
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.