Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mbơh hưn kah gĭt 60 năm pơk bư trong Hồ Chí Minh n’hanh Nar ndâk njêng ka han Trường Sơn

09/05/2019 14:19 G5T+7

N’gâng Tuyên giáo N’gor ủy Dak Nong mhe gĕh sam bŭt ndơp Ntĭm gai mrô 07-HD/BTGTU ta nau kan mbơh hưn kah gĭt 60 năm pơk bư trong Hồ Chí Minh n’hanh Nar ndâk njêng ka han Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Rbŭn mpơl dŏng Gâng rup kah gĭt kan bộ, ka han tâm lơh, lĕ khĭt ta nau pah kan ndâk njêng n’hanh mât uănh trong hăn tâm lơh Bắc – Nam, ntŏk trong leo găn ta n’gor Dak Nong. Ảnh: Y Krăk

Nau mbơh ntĭm aơ lah nchŭn n’hâm suăl hưn trong ntĭm gai bơh Ðảng ta nau kan tâm lơh tâm su sŏk lơi neh ntu mpeh Nam, kluôm lĕ bri dak; ta nau kan bư m’hĭk, nau kan mô uĕh bơh bri dak My n’hanh n’gâng kan ma phung m’hĭk ta nau kan ndâk njêng n’king trong hăn ndơp drăp ndơ tă bơh mpeh Bắc ân ta ntŏk tâm lơh mpeh Nam ta trong Trường Sơn – trong Hồ Chí Minh; ntŏk, ntil nau kan, nau uĕh bơh trong Trường Sơn – trong Hồ Chí Minh ta tâ tâm lơh đah My gơi sŏk lơi neh ntu bri dak he nơm; mpơl nau nau ndâk kan bư trong Trường Sơn – trong Hồ Chí Minh kơl n’hâm suăl, kơl drăp ndơ ân ntŏk tâm lơh mpeh Nam lah nau kan di, gĕh nau mĭn uĕh bơh Ðảng n’hanh Wa Hồ, du ntil nau kan uĕh kh’lay ta nau tâm lơh tâm su bơh Ðảng n’hanh ka han he.

Q.S

514
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.