Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôz ntuôl chor tsưr ziv khăc phux shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs cxênhx THCS tso ntơưr tsês

16/04/2020 09:52 G4T+7

Uô trơưs Cêr hoaix sur 104/KH - UBND hnuz 4/3/2020 ntơưv WBPX xênhr Đăk Nông lus khăc phux tinhx tsangs shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs cxênhx THCS tso ntơưr tsês sâuv thangx tsangv xênhr, Sơv Thông tin haz Truênx thông kror nhis muôx Công văn cuôs chor cơ cuan bor chir, WBPX cxuô cxênhx cxiz chênhr chor tsưr ziv kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv, tiv zix mas tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs chox nhuôs, cưr môngl tsêr cơưv shuv.

Six cơưv ntơưv shuv xinhz Tsêr phôv thông Minhx cxưx Nôis tsur THCS haz THPT Đăk Song. (Ảnh chụp trước ngày 1/4/2020)

Nôis jung kruôz ntuôl tox tsongs zor zux tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs lus grê, đôngs cơ, tsach nhiêms ntơưv cơưv shuv tsuô zu stu skhênhx, cxiv tsang chuôz zis; uô muôx saz nhiav cơưv shuv, nhiav tsêr cơưv, nhiav lơp; kra cxangz ciênr thưc siz zuôr chuôz zis, zor zux đăngs jul shang tuz nhuôs vix thanhx niên, cir năng uô nênhx tsuô thanh thiêur niên, tiv zix mas thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs chia txu chor shuv xinhz tso ntơưr tsês viv siz zuôr pux zơưs nzur. Chor cơ cuan bor chir kruôz ntuôl, kra chor tox thêv haz car nhênhs điênv hinhx hur kruôz hu shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs môngl cơưv shuv haz tangr tso ntơưr tsês; chor shuv xinhz jông tiv zix, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs hlang tsov nhev cơưv jông...

Bảo Ngọc

432
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.