Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mbơh ntĭm ăp ntil nau pah kan gơi kon se bu nong iê bu nuyh ta wâl sam bŭt gưl II mô hôm chơ lơi nti

16/04/2020 09:52 G4T+7

Bư tĕng Nau nchră kan rô 104/KH - UBND lơ 4/3/2020 bơh UB BL n’gor Dak Nong gơi kon se bu nong iê bu nuyh ta wâl sam bŭt gưl II tâm lam n’gor mô hôm chơ lơi nti, N’gâng kan Thông tin n’hanh Truyền thông mhe gĕh Sam bŭt ndơp đă ăp n’gâng kan báo chí, UB BL ăp n’qual n’hao nau pah kan, mbơh ntĭm bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh bon lan bu nong iê bu nuyh ndơp oh mon, kon sau tât hăn nti sam bŭt.

Mông nti bơh kon se nti Wâl sam bŭt bu nong gŭ nti gưl II n’hanh gưl III Dak N’Soong. (Ảnh chụp trước ngày 1/4/2020)

Nô nau mbơh ntĭm aơ nchŭn kan ntĭm sơm kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh gĭt nau uĕh, nau mĭn kan, nau pah kan gơi nti sam bŭt gơi ndâk njêng nau rêh, ndâk njêng nau pah kan; n’hưch nuih n’hâm ŭch nti sam bŭt, rŏng đah wâl sam bŭt, rŏng đah jrô nti; mbơh hưn nau way tâm gŭ ur sai, ntĭm sơm nau gŭ ur gŭ sai gĕh oh gĕh kon ta bu druh ndăm, nau bên rêh ma bu druh ndăm, tâm nĕ gĕh ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh gơi trŭnh r’noh kon se nti sam bŭt chơ lơi nti yor gŭ ur gŭ sai ơm. Ăp n’gâng kan báo chí mbơh ntĭm, hưn ăp ntŭk kan nau pah kan uĕh n’hanh bu nuyh gĕh nau kan uĕh jă đă kon se bu nong iê bu nuyh plâ nti sam bŭt n’hanh mô ân kon se chơ lơi nti sam bŭt; nau nti uĕh bơh ăp kon se, kon se nti bu nong iê bu nuyh nrôih găn nau jêr jŏk nti blau.

Bảo Ngọc

513
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.