Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangx côngz Thanh niên tiên tiênr uô trơưs Lâul kra

21/05/2020 11:06 G5T+7

Tangs cis 18/5, Xênhr đoanx Đăk Nông tưz tsov cưv Lêr yangz đuô 130 shông hnuz shang Tsuv tinhx Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) haz yangx côngz Thanh niên tiên tiênr uô trơưs Lâul kra ntu 2018-2020.

Yangx côngz chor tox thêv tiên tiênr uô trơưs Lâul kra ntu 2018-2020

Tsangz cxênhx tưz uô muôx ntâu hoax đôngs tiv zix xưs li văn nghês; krêz phongr sưs lus luz nênhx, sưs nghiêps ntơưv Tsuv tinhx Hồ Chí Minh; tsov cưv sinh hoax Câu lax bôs Lir luâns hluôs đrul chuv đêx “Por vêv nênx tangv saz xangr Hồ Chí Minh”; zos lưu tsuô nênhs điênv hinhx tiên tiênr uô trơưs Lâul kra.

Jas hnuôr, yangx chei ntơưv Ban Bir thư Trung ương Đoanx, Ban Thươngx vus Xênhr đoanx tưz khơưs Civ niêms chương “Viv cxênhx hluôs” tsuô chor car nhênhs muôx ntâu pangz mangx tsuô tsangz cxênhx hâux lưv đoanx haz tsangz cxênhx thanh thiêur nhi xênhr. Ban Thươngx vus xênhr đoanx tưz khơưs Fax kruôs, yangx côngz tox thêv, car nhênhs lo điênv hinhx tiên tiênr uô trơưsLâul kra ntu 2018-2020...

Đặng Hiền

203
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.