Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

R’nê Bu druh ndăm n’hao uĕh nau kan bư tĕng nau Wa ntĭm

21/05/2020 11:06 G5T+7

Ôi lơ 18/5, N’gor đoàn Dak Nong lĕ ndâk tâ Rbŭn kah gĭt 130 năm Nar deh Kô ruanh Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) n’hanh r’nê Bu druh ndăm n’hao uĕh nau kan bư tĕng nau Wa ntĭm ntơm năm 2018-2020.

R’nê ăp phung kan n’hao uĕh nau kan bư tĕng nau Wa ntĭm ntơm năm 2018-2020

Nau kan aơ lĕ dơi ndâk đah ăp ntil nau k’dŏ mprơ; mpơl rup uănh nau rêh, nau pah kan Kô ruanh Hồ Chí Minh; ndâk tâ kah gĭt nar ndâk njêng Câu lạc bộ Lý luận druh ndăm đah nau moh kan “Mât mray uĕh nau ntĭm tĕng nuih n’hâm Hồ Chí Minh”; tâm n’kôch bri đah bu druh ndăm n’hao uĕh nau kan bư tĕng nau Wa ntĭm.

Ta mông aơ, dăn mpơl măt N’gâng kan Bí thư Trung ương Ðoàn, N’gâng kan Chăm gai N’gor đoàn lĕ ân Ndơ kah gĭt

“Yor nau rêh bu druh ndăm” ân ma ăp bu nuyh gĕh âk n’hâm suan pah kan ma đoàn n’hanh ntil nau kan druh ndăm kon se jê. N’gâng kan Chăm gai N’gor đoàn lĕ ân sam bŭt r’nê, n’hưch r’nê ăp phung kan, bu nuyh kan n’hao uĕh nau kan bư tĕng nau Wa ntĭm ntơm năm 2018-2020.

Đặng Hiền

283
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.