Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong công tác tôn giáo

13/07/2017 10:24 G7T+7

Ngày 11/7, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương 45 điển hình tiên tiến trong công tác tôn giáo, giai đoạn 2004-2017.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Điểu Xuân Hùng tặng Bằng tuyên dương cho các cá nhân điển hình tiên tiến thuộc đạo Công giáo

Theo đó, các điển hình tiên tiến của Phật giáo, Công giáo, Tin lành được tuyên dương là những cá nhân, tập thể tiêu biểu, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động giáo dân nói riêng, nhân dân nói chung chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương, hoạt động đúng đường hướng, tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng Bằng tuyên dương cho 45 cá nhân điển hình tiên tiến trong các tôn giáo. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo, giai đoạn 2004-2017.

Hoàng Hoài

33
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.