Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

R’nê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan “Kơl n’hâm suan yor nau rêh bu nuyh bon lan”

12/09/2019 15:37 G9T+7

Nau kan aơ yor Ðoàn Khối ăp ntŏk kan n’hanh doanh nghiệp n’gor ndâk kan măng lơ 9/9, ta nar kah gĭt 50 năm pah kan tĕng Nau ntênh bơh Kô ranh Hồ Chí Minh (1969-2019) n’hanh 20 năm ntil nau kan druh ndăm kơl n’hâm suan ta yan rlu nti (1999-2019).

​​​

R’nê ăp ntŏk kan gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan “Kơl n’hâm suan yor nau rêh bu nuyh bon lan” năm kan 2017- 2019

Ta nau kan tâm rlong “N’hâm suan druh ndăm Ðoàn khối kah gĭt Nau ntênh tĕng kơt nau Wa pah kan”, nau tâm rlong aơ dơi ndâk ntơm khay 1 – 9/2019 gĕh 63 ntŏk kan đoàn n’hanh lơ 3.500 bu nuyh đoàn viên tĕng kan. Nchŭ nau tâm rlong, Ðoàn Khối lĕ r’nê 13 ntŏk kan, 12 bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan “Kơl n’hâm suan yor nau rêh bu nuyh bon lan” năm kan 2017 – 2019.

Ta mông aơ, Ðoàn Khối lĕ ndâk tay nau kan tâm rlong “N’hâm suan druh ndăm Ðoàn Khối Dak Nong lĕ nuih n’hâm tĕng Ðảng” gơi wơt nar m’ak 90 năm Nar ndâk njêng Ðảng kộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) n’hanh nau rbŭn đảng bộ ăp ntŏk kan gơi Rbŭn têh Ðảng bộ Khối ăp ntŏk kan n’hanh doanh nghiệp n’gor năm kan 2020- 2025…

Đặng Hiền

209
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.