Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangx côngz 96 lênhx nênhs kôngz uô nox uô luôv coz

20/06/2019 14:18 G6T+7

Hnuz 14/6, Hôis Nênhs kôngz xênhr tsov cưv Hôis nghis Fôngv ndêx muôl haz yangx công nênhs kôngz uô nox, uô luôv coz tiv zix jos tiv III, shông 2019.

​​​​

Hôis Nênhs kôngz xênhr kruôs 96 lênhx nênhs kôngz uô nox uô luôv coz tiv zix ntu 2013-2018

Ntu 2013-2018, chor nênhs kôngz uô nox, uô luôv coz cxangz ndê đhâu nax shông, tuôz shông 2018 tangs nro xênhr 20.301 tsêr nênhs uô nox uô hâuk coz. Phong tsox nênhs kôngz uô nox uô hâuk coz tưz muôx tac đôngs muôx jul txus cuan hês uô nox hur kôngz lông, jêx jos, cênhz sanv xuât haz sir zôngv sanv phâmv haz tsov cưv sanv xuât trơưs făngz hơpx tac, liên cêt trơưs cangz grê.

Hur 5 shông tov ntêx (2018-2023), tangs nro xênhr sir jul nax shông muôx txus 60% chuôz zis nênhs kôngz tror sâuv đăng cir sir jul lo tar chuôz zis uô nox uô luôv coz haz muôx 50% hur chor nuôr lo côngz bê uô nox uô hâuk coz cxuô cxênhx.

Lê Dung

168
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.