Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Đưc cxiv tsang jêx jos yaz cênhz cxuôv yeiz txu pluôk

06/08/2020 11:16 G8T+7

Đais hôix Đais biêuv Đangv bôs hênhx Tuy Đưc jas tiv IV, ntu 2020 – 2025 sir jul chox Tuy Đưc hlang đhâu hênhx pluôk, hur ntơư muôx 1 xar lo huv jêx jos yaz; cxiv tsang thix trânr Đăk Buk So haz cxơưz grang xar Quảng Tân, Đăk R’tih, Quảng Trực nde đô thix zangv V uô ntêx shông 2030.

Chia uô tar chor tiêu chir sâuv, hênhx tox tsongs cxiv tsang jêx jos yaz cênhz txu pluôk truôx đrênhk; tox tsongs hu grul haz siz shơư cxuô đăngs jul tsôngv langx; uô jông hâux lưv cui hoaix; cxiz chênhr cangr Têz qơưs lus taix nguên khoangr sanv, môi trươngx, uô jông cangr đêx angr cênhz cangr pêx xinhv nhoz sâuv thangx tsangv… Đangv bôs hênhx zos trâu 6 Đangv bôs cơ cuan cxênhx hênhx pangz 6 luz jos txov nhev hlo ntơưv 6 xar sâuv thangx tsangv hênhx phuôv tsangr cxuôz thênhx, cxuôv yeiz txu pluôk cênhz tuôr tsêk, phat hui văn hoar truênx thôngr.

Hôix nghis canr bôs zov chênhr, thôngx zênhv nôis jung, cêr hoaix uô ntêx Đais hôix Đais biêuv Đangv bôs hênhx Tuy Đưc

Ntu 2020-2025, Đangv bôs hênhx sir jul chox Đăk Buk So nde xar lo huv jêx jos yaz

Kos laz zos iz hur chor kôngz chok cxuôv yeiz, txu pluôk ntơưv hênhx Tuy Đưc

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs lo txaik pênhr ưu đair ntơưv Ngân hangx Chinhr sach -Tsôngv langx hênhx đâux tư zus nhux

Txul shông 2025 muôx cêr truôx khor hênhx lo yangx 79,9%; 100% jêx jos muôx 2-3 km cêr truôx khor

Văn hoar truênx thôngr lo zov chênhr tuôr tsês, phat hui

A Trư

3,831
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.