Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Ðức ndâk njêng bon lan mhe tâm r’nglăp ma nau kan lâm nau ji ngot bư trŭnh o-ach

06/08/2020 11:16 G8T+7

Rbŭn têh Bu nuyh kan têh n’qual Tuy Ðức tâ IV, năm kan 2020- 2025 nsrôih pah kan ndơp Tuy Ðức rklaih n’qual o-ach, tâm nĕ gĕh du xă kơp di bon lan mhe; ndâk njêng bon jê Dak Bŭk So n’hanh bư hao tay xă Quảng Tân, Dak R’tih, Quảng Trực jêng bon têh tâl V bơh năp năm 2030.

Gơi pah kan lôch jêh ăp ntil nau nchră kan aơ, n’qual nchŭn n’hâm suan ndâk njêng bon lan mhe tâm r’nglăp ma nau kan lâm nau ji ngot nâp phêt; nchŭn n’hâm suan jă đă n’hanh tâm ntop prăk rêl tâm bon lan; n’hao uĕh nau kan tâm pă ntil nau kan; n’hao nau kan mât mray ndơ gĕh tâm neh ntu tâm Bri dak, ntŭk gŭ rêh, n’hao tay nau kan mât mray neh ntu n’hanh mât uănh ntŭk gŭ bon lan tâm n’qual… Ðảng bộ n’qual jao 6 Ðảng bộ ăp n’gâng kan tâm n’qual kơl 6 bon gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên ta 6 xă tâm lam n’qual pah kan bư hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot trŭnh o-ach tâm r’nglăp đah nau kan mât mray, hao dŏng uĕh ăp ntil nau way bu nong.

Rbŭn kan bộ tơm, du nuih bư tĕng nau kan, nau nchră kan lor ma ndâk tâ  Rbŭn têh Bu nuyh kan têh Đảng bộ n’qual Tuy Ðức

Năm kan 2020-2025, Ðảng bộ n’qual nsrôih ndơp Dak Bŭk So jêng xă kơp di bon lan mhe

Bum prŭm jêng du ntil tơm tăm bư lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach tâm n’qual Tuy Ðức

Bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh o-ach dơi Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’qual ân manh prăk gơi r’văt ndrôk rong

Tât năm 2025 trong hăn tâm n’qual dơi bri dak nkra uĕh tât 79, 97%; 100 thôn, bon, bản gĕh 2 – 3 km trong hăn uĕh

Nau way kăl e dơi bu kan uĕh gơi mât mray, hao dŏng tâm nau rêh

A Trư

3,827
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.