Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thangv kra hươngr nghiêps tsuô bôs đôis zuôr tror môngl tsêr

10/01/2019 09:46 G1T+7

Bôs Chiv hui Cuân sưs xênhr cênhz đrul Xênhr đoanx, Sơv Los đôngs, Thương binh & Xar hôis kror tsov cưv thangv kra hươngr nghiêps tsuô 483 bôs đôis chuôz tror môngl tsêr shông 2019 thuôx chor đơn vis lưx lươngs cuân sưs xênhr.

Cuân nhân siz thangv tsuô hlôngr ndêx muôl chor tsêr cơưv, trung tâm lus nganhx nghêx cưs zus zuôr môngl cơưv uô kangz tơưv tuz tros

Chor has sir cuan, chiênr sir zuôr tror môngl tsêr lo thangv kra, khangr kra hês thôngr chor tsêr kra nghêx hur haz tov đrâu xênhr; chor ciênr thưc cơ banv lus nghêx nghiêps, nuv uô, thix trươngx los đôngs; chor nganhx nghêx cưs tsôngv tangz tov muôx muôx nhu câux, zôngx ziv nrar nuv uô; chêr đôs, chinhr sach ưu đair tsuô cuân nhân uô tar nghiar vus; cơưv tsi poongz nhiax, lo xair chor nganhx nghêx nhiav…

Phan Tân

588
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.