Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mbơh hưn joi nau pah kan ma bu nuyh mhe luh bư ka han

10/01/2019 09:46 G1T+7

Mpôih ka han Ntĭm gai Tâm lơh n’gor mhe kan ma N’gor Ðoàn, N’gâng Pah kan, Ka han r’nah n’hanh Bri bon mhe ndâk tâ kan mbơh hưn joi nau pah kan ân ma 483 bu nuyh mhe luh bư ka han năm 2019 ta ăp mpôih.

Bu nuyh mhe luh bư ka han mbơh ôp nau kan ma ăp wâl sam bŭt, ntŏk kan joi ndơ kan ân ma bu nuyh mhe luh bư ka han

Ăp hạ sĩ quan, ka han mhe luh bư ka han dơi bu hưn, mbơh ăp wâl sam bŭt ntĭm nau kan tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor; ăp ntil nau ntĭm gĭt nô nau kan, ndơ kan, ntŏk pah kan; ăp ntil nau kan, ndơ kan tâm bon lan dôl bu joi kan âk, nơih joi ndơ kan; nau kơl prăk, nau kơl ân ma bu nuyh mhe luh bư ka han; mô gĕh sŏk prăk nti, dơi ruăh tĕng pah kan ăp ntil nau kan yor bu nơm ŭch kan…

Phan Tân

649
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.