Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txix hnuz 26/8/2019, cxuô cxênhx zor zux hur xênhr chuôz môngl cơưv

31/07/2019 18:28 G7T+7

Hnuz 19/7, WBPX xênhr muôx Cuêt tinhv xur 1187/QĐ-UBND lus ban hanhx Cêr hoaix nôngz nhôngl shông cơưv 2019 - 2020 tsuô cxuô cxênhx cơưv mâmx non, zor zux phôv thông haz zor zux tsi tsês sâuv thangx tsangv xênhr.

​​​

Txus hnuz 26/8/2019, shuv xinhz Tsêr cơưv THPT MCNT N’Trang Lưng zuôr môngl cơưv. Ảnh: tư liệu

Mênhx pêv, hnuz môngl cơưv tsuô zor zux mâmx non haz cxênhx I, hnuz 28/8/2019; cxênhx II haz III, hnuz 26/8/2019; zor zux tsi tsês, hnuz 28/8/2019. Hnuz krêz cơưv sâuv tangs nro xênhr tsuô 5/9/2019. Nôngz nhôngl xâuk kangz shông cơưv uô ntêx hnuz 31/5/2020.

Cêr hoaix tsinhv has mênhx nôngz nhôngl cxuô cix cơưv, shông cơưv tsuô cxuô cxênhx; nôngz nhôngl tsov cưv cxuô cix thi xưs li shuv xinhz cơưv coz chor môn văn hoar haz thi khoa hocx cir thuôx, nghêx phôv thông; nôngz nhôngl zuôr shuv xinhz chor lơp 1, 6, 10 haz zor zux tsi tsês; nôngz nhôngl zu chor hnuz lêr, tsaz, su cheiz ntux cuz; nôngz nhôngl xair côngs nhênhx cơưv tar tsangz cxênhx I haz xair côngs nhênhx cơưv tangs cxênhx II…

Quốc Sỹ

265
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.