Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr cơưv cxênhx II Hoàng Văn Thụ hlang txov nhev kra jông- cơưv jông

05/11/2020 13:47 G11T+7

Shông cơưv 2020-2021, Tsêr cơưv cxênhx II Hoàng Văn Thụ, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) muôx 1.411 shuv xinhz ntơưv 32 lơp txix keiz 6 txus keiz 9. Hur ntơư, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs muôx yangx 40%, tiv zix mas nênhs M’nông, Môngz, Mạ, Zir, Langl...

Hlang đhâu chor phiv liv ntơưv iz luz tsêr cơưv nhoz đêz, kror nhis cxiv tsang, Cưs kra haz shuv xinhz Tsêr cơưv cxênhx II Hoàng Văn Thụ sir jul siz lưr kra jông-cơưv jông, pangz mangx grul jê lus tsât lươngs zor zux ntơưv chor tsêr cơưv hur đrôngl haz jêx jos. Zos iz tsêr cơưv muôx ntâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs, ntâu shuv xinhz uô nênhx txov nhev, zor viên ntơưv tsêr tsinhr siz phênhz công pangz, đênhr saz chor cưr tuôx cơưv shuv... 

Tsêr cơưv cxênhx II Hoàng Văn Thụ muôx ntâu shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs, ntâu shuv xinhz uô nênhx txov nhev

Chor cưr shuv xinhz sir jul, siz lưr cơưv shuv, uô cê nde trux

Tsêr cơưv zov chênhr zor zux saz jông, cir năng uô nênhx trâu shuv xinhz

Shuv xinhz chok jâuz njuôz cxiv tsang pênhr nhiax hoax đôngs

Chor cưr tsôngv box Môngz nhoz Đêx nkhơưz siz phaiz txov nhev ntơưv tsêr nhoz

Tsêr cơưv tsinhr zov chênhr, đênhr saz chor cưr minhx cxưx nênhs tsơưs tsuv nhoz ntơưv tsêr cơưv viv tsêr nhoz đêz

Hồ Mai

1,386
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.