Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk têh Rbŭn kah gĭt 65 năm Dơi lơh Ðiện Biên Phủ

09/05/2019 14:19 G5T+7

Ôi lơ 6/5, n’gor Ðiện Biên lĕ ndâk têh Rbŭn kah gĭt 110 năm Nar ndâk njêng n’gor (28/6/1909-28/6/2019); 65 năm Dơi lơh Ðiện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019) n’hanh wơt dơn Grat Ðăp mpăn bri dak hạng nhất yor Kô ruanh bri dak jao r’nê.

Mpơl măt bu nuyh bon lan ăp bu nong Ðiện Biên găn ta gâng rup kah gĭt

Ta nar rbŭn aơ, bơh đah nau mbơh hơn nau njêng gĕh n’hanh nau hao tâm n’gor Lai Châu ơm (abaơ lah Ðiện Biên), sam bŭt rŏ ntơm ndâk nar rbŭn lĕ hưn nê nê nau tâm lơh Ðiện Biên Phủ - du ntil nau tâm lơh têh gơi râl phung m’hĭk pit bri dak he tâm thế kỉ 20. Dơi lơh Ðiện Biên Phủ lah nau têl nau ntênh ntĭm, tĕng kơt nau kan kăch mạng, nau way tâm lơh tâm su ntơm âk rbăn năm ndâk njêng bri dak n’hanh mât chiă bri dak bơh bon lan ăp bu nong Việt Nam, nau nau mprơ têh mpơl nuih n’hâm rŏng ŭch ma bri dak, bơh bon lan ăp bu nong Ðiện Biên – Lai Châu; mpơl saơ nau uănh gai di, blau bơh Ðảng Kộng sản Việt Nam n’hanh Kô ruanh Hồ Chí Minh ta nau kan ntĭm gai bu nuyh bon lan lĕ ma nuih n’hâm, nsrôih kan “Mô gĕh du ntil nau kh’lay đah nau rêh đăp mpăn, bri dak mô dơi bu pit”.

P.V

447
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.