Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk nkra ăp ntu dak kon se nti rê tâm wâl sam bŭt

14/06/2018 15:14 G6T+7

Abaơ tâm lam n’gor, gĕh âk wâl sam bŭt e hŏ gĕh ntu dak kon se rê nĕ nau ntĭm, dăp dơm nau blau njrăng bŭk dak ân kon se mô hŏ dơi bu uănh kh’lây âk năm aơ.

Kon se nti Wâl sam bŭt gưl II Nguyễn Du (Dak R'lâp) nti rê tâm ntu dak rê ta wâl sam bŭt. Ảnh: Nguyễn Hiền

Yor nô nau nĕ, UBBL n’gor lĕ ntĭm gai ăp n’gâng kan ngăch sŏk prăk, ndâk nkra 20 ntu dak rê ta 20 wâl sam bŭt tâm ăp n’qual; tâm nĕ gĕh 4 nti dak nkra du ntŏk, 16 ntu dak dơi trơn đah rnoh prăk dŏng nkra dăch tât 10 r’me. UBBL n’gor lĕ gĕh nau nchră ndâk nkra 40 ntu dak rê tâm ăp wâl sam bŭt ta n’gor tâm năm 2020-2025 gơi gĕh ntŏk dŏng nti rê dak ân ma kon se tâm wâl sam bŭt.

Bảo Ngọc

297
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.