Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kra uô Hôis nghis has lus nênhs điênv hinhx tiên tiênr hur cơưv shuv Lâul Hồ shông 2020

12/03/2020 10:29 G3T+7

Hôis siz lưr zos Ban Tuên zor Xênhr wiv tsov cưv trơưs Cêr hoaix xur 162/-KH/BTGTU ban hanhx hnuz 4/3/2020 chia kruôz ntuôl, yangx côngz haz krêz đangr chor điênv hinhx tiên tiênr, nênhs jông, hâux lưv jông, uô hlôngr txangr, môngl đêz saz xangr, saz jông cach mangs ntơưv canr bôs, đangv viên haz Pêx xinhv ntơưv cxuô trôngx qơư, cơ cuan, đơn vis.

Chiênr sir Đais đôis Bôs binh 1 (Ban Chiv hui cuân sưx hênhx Đăk Mil) mlôngl đôngx đôis has lus đruôl Lâul Hồ ntơưv chuôv sinh hoax. Ảnh: Phan Tân

Chor thir sinh tuôx côngv siz lưr zuôr hlang đhâu 3 phênhv lưr: Cxiv tsang đêx cương jăngx lus; Has jăngx lus; Têz lus. Hôis siz tưr lo tsov cưv trơưs 2 cxênhx: cxênhx hênhx uô tar hur hli 4 haz cxênhx xênhr uô tar tsuô hli 5. Thanhx phênhx tuôx côngv zos canr bôs, đangv viên, shuv xinhz, sinh viên haz Pêx xinhv tangz tov cơưv shuv, uô hnox, côngz txux, uô hnênhx sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

Quốc Sỹ

487
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.