Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Triển khai đợt 2 tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh

06/07/2017 14:37 G7T+7

Bắt đầu từ ngày 1/7/2017, đợt 2 tổng điều tra kinh tế sẽ được triển khai sâu rộng và toàn diện trên địa bàn toàn tỉnh.

Cuộc tổng điểu tra kinh tế đợt này tập trung thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Ảnh: Q.S

Trong đợt 2, nhiệm vụ chính tập trung vào thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và tôn giáo tín ngưỡng. Các thông tin thống kê chủ yếu là tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngành nghề, số lượng lao động, doanh thu. Đối với tôn giáo tín ngưỡng làm rõ tên, số lượng lao động, người có chức sắc trong tôn giáo, vấn đề thu chi trong tổ chức tôn giáo. Theo kế hoạch, đến tháng 12 năm 2017, kết quả sơ bộ sẽ được công bố.

Văn Hải

183
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.