Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Triển khai đợt 2 tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh

06/07/2017 14:37 G7T+7

Bắt đầu từ ngày 1/7/2017, đợt 2 tổng điều tra kinh tế sẽ được triển khai sâu rộng và toàn diện trên địa bàn toàn tỉnh.

Cuộc tổng điểu tra kinh tế đợt này tập trung thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Ảnh: Q.S

Trong đợt 2, nhiệm vụ chính tập trung vào thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và tôn giáo tín ngưỡng. Các thông tin thống kê chủ yếu là tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, ngành nghề, số lượng lao động, doanh thu. Đối với tôn giáo tín ngưỡng làm rõ tên, số lượng lao động, người có chức sắc trong tôn giáo, vấn đề thu chi trong tổ chức tôn giáo. Theo kế hoạch, đến tháng 12 năm 2017, kết quả sơ bộ sẽ được công bố.

Văn Hải

57
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.