Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kra uô Đêx anr phuôv tsangr tangs nro cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz

20/02/2020 10:53 G2T+7

Chinhr phuv kror nhis ban hanhx Cuêt nghis kra uô trơưs Nghis cuêt xur 88/2014/QH14 hnuz 18/11/2019 ntơưv Cuôr hôis lus sâu bê côngz zênhv Đêx anr phuôv tsangr tangs nro cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntu 2021 - 2030.

Hôis viên Hôis Nênhs kôngz jos Boong Ding, xar Trường Xuân (Đăk Song) sâu bê yưv nhiax, tsês angr chia uô cêr môngl lus hur jos. Ảnh: Minh Huyền

Chinhr phuv cui đinhs uô trơưs tsuv bov đamv chor nôis jung: Tsov cưv  yơưz seiz chor văn banv phap luôx cis txus thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz haz chinhr sach minhx cxưx, huv six muôx lus has, khu hlôngr, cxangz nzir, hlôngr, tso tsês chor văn banv cis txus tsi huv chia bov đamv thôngx zênhv, tuôv cxix ntơưv hês thôngr phap luôx chia uô muôx kangz hâu cho rnôis jung ntơưv Đêx anr; Cxiv tsang tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntu 2021 - 2030, xang tsuô Cuôr hôis seiz njuôl, cuêt tinhv ntơưv jas cơưv tiv 9 (hli 5 shông 2020) chia uô trơưs tsuô shông 2021.

Nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs xar Đăk P’lao (Đăk Glong) lo tênhs phangx cxix cxuô văc xin phangx tangr moz. Ảnh: A Trư

Chinhr phuv phênhz tsuô Wiv ban Minhx cxưx chox kra, cênhz đrul Bôs Cêr hoaix haz Đâux tư, Bôs Taix chinhr, Bôs Nôis vus, Bôs Los đôngs-Thương binh haz Tsôngv langx, chor bôs, nganhx trôngx qơư cis txus cxiv tsang tiêu chir phênhz nhangx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz trơưs trinhx đôs phuôv tsangr đamv bov tangs nro cxuô făngz, khach cuan, khoa haux, huv tsuô nhis hnuôr uô cơ sơv tsuô xac đinhs thangx tsangv, tiz nênhs ưu tiên đâux tư muôx hur plơưr, muôx qơư. Xang môngl kra tsuô Chinhr phuv hur Cuir I shông 2020...

Lê Tuấn (t.h)

346
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.