Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kra hâux lưv bangx Lêr hôix phôngv Tsaz Đêr shông 2018

11/01/2018 09:54 G1T+7

Trơưs cêr hoaix ntơưv WBPX xênhr, Lêr hôix phôngv Tsaz Đêr shông 2018 zuôr uô txix hnuz 22-24/2 (zos 7-9 luz Iz hli ntux) ntơưv thangx tsangv pangs Trung tâm, thix xar Gia Nghiar.

Đôngx chir Tôn Thix Ngocx Hanhx, Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr cuôs bangx cơ sơv vâtx tsât pangz mangx tsuô hôix tsaz tsuv tar uô ntêx hnuz 25/1

Chor hoatx đôngx tsinhv ntơưv Hôix Tsaz zos: Tsov cưv cangz hangx par caz cxuô hiênx vâtx, shênhr đuôz, sanv phâmv đax trưng ntơưv xênhr; tsangz cxênhx nghêx thuôx; tror uô tơưv Lêr côngv đăngs jul ntơưv nênhs M’nông; trinhx jiênr khâuz ndơưk truênx thôngr, cămr traix; siz tưr chor uô si dân jan haz siz tưr gox…

Mỹ Hằng

423
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.