Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động

31/08/2017 09:50 G8T+7

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp-việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu chung của kế hoạch là tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động; thúc đẩy việc làm bền vững gắn với cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập… Ảnh: H’Mai

Chương trình gồm 3 dự án thành phần: Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Phát triển thị trường lao động và việc làm; Tăng cường an toàn vệ sinh lao động. Cùng với giải quyết việc làm cho khoảng 90.000 lượt người, tỉnh phấn đấu hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp cho 1.500 người; giảm trung bình hằng năm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao. Tổng dự toán kinh phí thực hiện chương trình là 89,8 tỷ đồng.

Mạnh Hùng

290
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.