Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rlau 16,1 r’me prăk đah 48.624 ntil ndơ kơl ân sa têt ma bu nuyh o-ach n’hanh bu nuyh gĕh nau ji dak si khih da cam 2018

09/03/2018 08:10 G3T+7

Tĕng M’bŭch Ntĭm gai jă đă Nau kan “Têt yor bu nuyh o-ach n’hanh bu nuyh gĕh nau ji dak si khih da cam” ngor, yan Kao Năm So 2018, lam n’gor Dak Nong lĕ mbơh kuăl, jă đă gĕh 16,1 r’me prăk gơi gĕh 48.624 ntil ndơ ân ma ăp r’năk gĕh n’hâm soan ma bri dak, r’năk o-ach, bu nuyh gĕh nau ji dak si khih da cam… tâm lam n’gor. Tâm nĕ, M’bŭch ntĭm gai ăp ntŏk kan lĕ jă đă kơl ân gĕh rlau 11,5 r’me prăk kơp gĕh 33.192 ntil ndơ; 15.432 ntil ndơ kơp gĕh rlau 4,6 r’me prăk lah prăk n’gor tâm pă ân kan.

Viettel Dak Nong ân ndơ sa têt Năm So 2018 ma ăp bu nuyh o-ach ta xă Dak Sin (Dak R’lâp)

Bơh đah nĕ, ăp ntŏk kan gĕh âk nau kan uĕh gơi tĕng kơt nau kan aơ tâm ban lah ân 10.500 kí phe, nkra gĕh 4 play wâl tâm mêr, kơl ân manh prăk, ân rdeh ndăch jâng ma bu nuyh rvĕn, ân kho ao… ma ăp r’năk gĕh nau rêh jêr zŏk đah rnoh prăk kơp tât 379 r’me prăk.

Hoàng Hoài

339
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.