Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nhuôs zâu Cư Jut shuv luôv đê hnuz cheix ntux cuz

08/08/2019 15:12 G8T+7

Cangr shênhv nôngz nhôngl cheix ntux cuz, ntâu nav txir nhoz hênhx Cư Jut tưz tso zus tuz nhuôs tuôx cơưv luôv đêx ntơưv pangs luôv đêx muôx cưs kra sâuv thangx tsangv.

​​​​​

Chor cưr zâu cơưv luôv đêx ntơưv Thangx tsangv thêv thos trung tâm hênhx Cư Jut khơv đôngs uô ntêx grêl hur đêx

Uô kangz iz ntu cơưv lur, chor cưr zâu tưz pâuz chor cir năng uô pang, hlôngr pang, ntâus trưs, luôv… Kror chia chor cưr zâu cor cangr môi trươngx đêx tsi tangs zos uô muôx cir năng luôv đêx, chiax lo hur đêx mas tsinhv pangz mangx chơưv nênhs, jangv tinhx tsangs pôngz đêx ntơưv trôngx qơư.

​​​​​​​

Uô kangz iz ntu cơưv lur, chor cưr zâu tưz pâuz lo cir năng haz tsi cxơưx hur môi trươngx đêx

Lê Phước

321
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.