Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kon se Čư Jŭt nti rê dak tâm yan rlu nti

08/08/2019 15:12 G8T+7

Ndăn mông nar tâm yan rlu nti, âk mê, mbâ ta n’qual Čư Jŭt lĕ ân oh kon khăn păng hăn nti rê dak ta ăp ntu dak gĕh bu nuyh ntĭm rê tâm n’qual.

​​​​​

Ăp kon se jê hăn nti rê dak ta Ntŏk pâl mpât săk jan tâm n’qual Čư Jŭt mpât jâng ti lor ma trŭnh rê dak

Jêh du pơh bar pơh nti, kon se lĕ blau sruh n’hâm, sŏk n’hâm, nguch, rê… Nau kan ân kon se nti rê dak bơh đah bư kon se blau rê, mô klach bŭk tâm dak lah suy kơl bu nuyh ba bă bŭk dak, gơi mô gĕh âk nô nau bŭk dak tâm lam n’qual.

​​​​​​​

Jêh du pơh bar pơh nti, ăp kon se jê lĕ gĭt nau aơ nau ri n’hanh mô klach bŭk lah rê tâm dak

Lê Phước

588
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.