Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khơưs jaiv jas tưr Sangr tos tsuô chor thanh thiêur niên, nhi đôngx jas tiv V

26/12/2019 10:15 G12T+7

Mo 22/12, WBPX xênhr tsov cưv Lêr Xâuk kangz, khơưs jaiv Jas tưr Sangr tos tsuô thanh thiêur niên, nhi đôngx jas tiv V.

​​​

Chor tac jav lo jaiv iz ntơưv jas tưr

Uô txix hli 12/2018 txus hli 7/2019, jas tưr nhênhx lo 335 tac phâmv ntơưv yênhx puô tac jav, pơưk tac jav sâuv ntâu făngz. Xâuk kangz jas tưr, Ban Tsov cưv khơưs jaiv tsuô 24 tac phâmv muôx tsât lươngs jông hlo (zos 2 jaiv iz, 4 jaiv oz, 5 jaiv pêz haz 13 jaiv khuênr khich). Hur ntơư, 2 jaiv iz thuôx lus tac phâmv "Ju lix Đăk Nông" ntơưv tac jav Huỳnh Văn Quí, lơp 9D, Tsêr THCS Nam Đà (Krông Nô) haz "Rô bôt uô si môngl sâuv ntâu zangv điax hinhx” ntơưv pơưk tac jav Vương Khả Ngọc Hạnh, lơp 5D haz Vương Khả Gia Phú, lơp 1G, Tsêr cơưv cxênhx I Bùi Thị Xuân (Đăk R’lâp).

Đức Hùng

522
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.