Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ân giải Nau tâm rlong Mĭn njêng nau kan ân ma druh ndăm, kon se jê tâ V

26/12/2019 10:15 G12T+7

Măng lơ 22/12, UBBL n’gor lĕ ndâk tâ Rbŭn Nchŭn nau kan, Ân giải Nau tâm rlong Mĭn njêng nau kan ân ma druh ndăm, kon se jê tâ V.

​​​

Ăp bu nuyh gĕh giải ngoay ta nau tâm rlong

Dơi pah kan ntơm khay 12/2018 tât khay 7/2019, nau tâm rlong aơ gĕh 335 nau ntĭm kan bơh âk r’hiăng bu nuyh ndâk njêng, phung ndâk njêng tâm ăp ntil nau pah kan. Jêh lôch tâm rlong, N’gâng Ndâk nau kan lĕ ân 24 giải nau ndâk njêng gĕh nau uĕh ngăn ngên (gĕh 2 giải ngoay, 4 giải bar, 5 giải pe n’hanh 13 giải n’hưch nuih n’hâm). Tâm nĕ, 2 giải ngoay nau ndâk njêng “Ntŏk hăn pâl tâm Dak Nong) bơh bu nuyh ndâk njêng Huỳnh Văn Quí, jrô 9D, Wâl sam bŭt gưl II Nam Ðà (Krông Nô) n’hanh “Rô bôt ndơ pâl blau hăn ta ăp trong” bơh phung ndâk njêng Vương Khả Ngọc Hạnh, jrô 5D n’hanh Vương Khả Gia Phú, jrô 1G, Wâl sam bŭt Bùi Thị Xuân (Dak R’lâp).

Đức Hùng

521
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.