Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khơưs puz 80 poz hocx bôngv “Viv zangr ntux tov kangz Viêtx Nam” tsuô shuv xinhz hlang txov nhev, cơưv jông ntơưv 2 xênhr Đăk Lăk, Đăk Nông

25/04/2019 19:30 G4T+7

Tsangz cxênhx zos Bor Khăn Quangx Laz- Mưx Timr haz Xênhr đoanx Đăk Nông uô cê tsov cưv tsuô hnuz 21/4 ntơưv thix trânr Đăk Mil (Đăk Mil) cênhz đrul pangz ntơưv Công ti Côv phânx qir Binhx Điênx.

Khơưs 40 poz hocx bôngv “Viv zangr ntux tov kangz Viêtx Nam" tsuô chor cưr shuv xinhz xênhr Đăk Nông

Trơưs ntơư, 80 shuv xinhz uô nênhx tsov nhev, hlang tsov nhev cơưv jông thuôx cxênhx chor tsêr THPT sâuv thangx tsangv 2 xênhr Đăk Lăk, Đăk Nông lo nhênhx hocx bôngv iz lênhx 2 chơưx nhiax, đrul tangs nro chor nhiax zos yangx 160 chơưx nhiax.

Đặng Hiền

3,528
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.