Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trang jix vus công trưx tuênr xênhr Đăk Nông hlôngr bê făngz

18/04/2019 09:24 G4T+7

Trung tâm Hanhx chinhr công Đăk Nông kror nhis muôx thôngz xur lus hâux lưv hlôngr bê făngz Trang jix vus công trưx tuênr xênhr Đăk Nông chia cxuô cơ cuan, đơn vis, tsov cưv, pêx xinhv lo pâuz haz zôngx ziv hur nrar, khai thac xur mông, nux hôx sơ trưx tuênr thâuv muôx cuôs zaiv cêr ntâuz ntơưr hanhx chinhr.

Zos jiêns Trang jix vus công trưx tuênr xênhr Đăk Nông. Ảnh: Q.S

Trơưs ntơư, txix hnuz 1/4/2019 bê făngz kuz: https://motcua.daknong.gov.vn zuôr lo hlôngr zos https://dichvucong.daknong.gov.vn.

Thanh Bình

193
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.