Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tôngv ciêmv soat, xưv lir vi phams, bov đamv tsâts tưs an toanx zos thông

21/05/2020 11:05 G5T+7

Txix hnuz 15/5 txus 14/6, lưx lươngs Canhv sat zos thông-Công an xênhr zuôr môngl tôngv ciêmv soat, xưv lir vi phams, bov đamv tsâts tưs an toanx zos thông, tsâts tưs tsôngv langx.

Tsi ntông mov bov hiêmv thâuv cheix yêz tâus cêr zos vi phans zuôr mangl phuôv bluô. Ảnh: Y Krăk

Jas hnuôr chia txuôl nzir uô jông, muôx kangz hâu luôx Phangx, tangr cxuôv hav ntơưv chơưr bia, Nghis đinhs xur 100/2019/NĐ-CP ntơưv Chinhr phuv cui đinhs phuôv bluô vi phams hanhx chinhr hur făngz zos thông cêr angr haz cêr hoaix ntơưv Bôs Công an lus phangx, tangr lưr yêz tsi zos chei.

Hur nôngz nhôngl ciêmv soat, CSGT lo tangr cxuô luz yêz chia tox tsongs xưv lir hangx vi zuôv cêr lus nôngx đôs cônx, ma tuir, môngl chênhr đhâu, nangv cangz, phênhv cêr, tsi puz txênhz ntêx, tsi ntông mov bov hiêmv, môngl khâul, môngl uô var val. Ntu uô hâux lưv, CSGT zuôr sir zôngv cxuô zangv camera tưz lo pangx chia ghi tangs nro hoax đôngs hur ca trưx, chor hanhx vi tsi uô trơưs hiêus lênhs, tir nênhs uô hâux lưv công… uô căn cưr phuôv bluô trơưs cui đinhs ntơưv phap luôx…

Bảo Ngọc

296
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.