Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xâuk kangz haz khơưs jaiv vongx sơ khaov jas siz tưr cxênhx xênhr “Đais sưr văn hoar nhênhv shông 2019”

14/03/2019 14:41 G3T+7

Sơv Văn hoar, Thêv thos haz Du lix xênhr kror nhis tsov cưv Lêr xâuk kangz haz khơưs jaiv vongx sơ khaov jas tưr cxênhx xênhr “Đais sưr văn hoar nhênhv shông 2019”.

Khơưs jaiv tsuô chor car nhênhs muôx cêt cuav saz trơưs cxuô nôis jung ntơưv jas siz tưr

Nôis jung ntơưv jas siz tưr muô zos: Siz thangv kra saz xangr lus văn hoar nhênhv; sangr tac jăngx lus khuênr nhênhv, lus pangx phuôv khuênr nhênhv; jăngx lus sâu nzir jông hlo; saz xangr khuênr nhênhv sảng taos… Uô kangz 2 hli ntâu kruôz hu, muôx 1.793 jăngx côngv tưr ntơưv chor thir sinh tuôx ntơưv cxuô hênhx, thix xar. Ban tsov cưv tưz xair 17 jăngx muôx điêmv saz hlo chia khơưs jaiv haz xair chor jăngx muôx tsât lươngs chia môngl côngv vongx trung cêt tangs nro têz qơưs shông 2019.

Mỹ Hằng

600
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.