Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xâuk kangz 10 shông kra uô mô hinhx Tsêr nox mor siz hluz viv nênhs muôx moz pluôs

30/11/2017 09:59 G11T+7

Hnuz 23/11, Ban Tơư kra Tsêr nox mor siz hluz viv nênhs muôx moz pluôs xênhr tsov cưv xâuk kangz 10 shông kra uô mô hinhx Tsêr nox mor siz hluz (2007-2017).

Chor tox thêv, joanh nghiêpx, car nhênhs pangz pênhr tsêr nox mor siz hluz

Txus nuôr, tangs nro xênhr cxiv tsang lo 5 tsêr nox mor siz hluz haz 2 tsêr uô mor, mor cuô đik nox đinhx cix yênhx tuânx tso ntơưv chor tsêr khu moz xênhr, hênhx. Xangv txus hli 10/2017, Ban Tơư kra tưz txaik tos pangz, ungv hôx ntơưv 195 cơ cuan, đơn vix, tsov cưv, car nhênhs hur haz tov đrâu xênhr đrul tangs nro chor nhiax yangx 3,6 tiv nhiax. Tsêr nox mor siz hluz chor hênhx tưz kruôz hu cxiv tsang pênhr hoatx đôngx cxuô shông đrul chor nhiax yangx 4 tiv nhiax. Txix shông 2007 txus hli 10/2017, chor tsêr nox mor siz hluz tưz pangz khôngz 543.638 suât mor tsuô nênhs muôx moz pluôs, đrul tangs nro zos yangx 6,7 tiv nhiax…

Vũ Trang

291
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.