Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xâuk kangz 10 shông uô trơưs Cuêt tâm thư ntơưv nênhs Lâul jêx jos cxuô minhx cxưx Têi Nguên

25/03/2019 16:22 G3T+7

Tangs cis 19/3, ntơưv đrôngl Pleiku, xênhr Gia Lai muôx Hôis nghis xâuk kangz 10 shông uô trơưs Cuêt tâm thư ntơưc nênhs Lâul jêx jos cxuô minhx cxưx Têi Nguên. 224 nênhs Lâul hlôngr ndêx muôl yangx 3.000 lênhx nênhs Lâul chor minhx cxưx Têi Nguên tư tuôx côngv.

Tsuv tinhx Cuôr hôis Nguênr Thix Kim Ngân yangv chor đais biêuv tuôx côngv hôis nghis

Kuôl nuôr 10 shông, 241 lênhx nênhs Lâul cxuô minhx cxưx Têi Nguên sâu Cuêt tâm thư đrul 5 nôis jung: cxiv tsang, cxangz nzir saz njênhk tsuô Đangv, tsuô Lâul Hôx haz Têz qơưs; kruôz ntuôl, kruôz hu uô trơưs tiênr bôs khoa hocx lus uô nox, tuôr tsês haz phat hui banv săc văn hoar minhx cxưx; uô jông phangx, tir tangr chor thêr lưx thux đix,… 10 shông đhâu, uô trơưs Cuêt tâm thư tưz cênhz hanhx đôngs haz saz xangr ntơưv chor nênhs Lâul haz cxuô lênhx tuz nhuôs Têi Nguên, tưz zos mux tiêu, đăngs jul hur uô nox, cơưv shuv haz cxiv tsang Têi Nguên ziv hnuz ziv bluô nux.

Mẫn Doanh

213
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.