Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xâuk kangz 10 shông tsât lươngs zor zux chor tsêr phôv thông minhx cxưx nôis trur ntu 2008 - 2018

03/01/2019 14:32 G1T+7

Hnuz nuôr, tangs têz qơưs muôx 315 tsêr phôv thông minhx cxưx nôis trur nhoz 49 xênhr, đrôngl đrul yangx 109.000 shuv xinhz nhoz nôis trur.

Six hơưv sinh hoatx văn hoar, uô si ntơưv shuv xinhz Tsêr THPH minhx cxưx nênhs tsơưs nôis trur N’Trang Lơng. Ảnh: H’Mai

Tsât lươngs kra ntơưv chor tsêr phôv thông minhx cxưx nôis trur ziv hnuz ziv nde trux, shuv xinhz cơưv tar Trung hocx cơ sơv haz Trung hocx Phôv thông cxangz nzir đhâu cxuô shông cơưv. Tiv lês shuv xinhz cơưv Trung hocx cơ sơv lo txix 97%; cxênhx hocx Phôv thông lo txix 95 - 98%; shuv xinh thi lo môngl cơưv cao đăngv, đais hocx txir tiv lês fênhx đrăngz hur 5 shông txix 2012 – 2017 zos 32%... Bôs Zor zux haz Đox tos cuôs chor trôngx qơư, chor tsêr cơưv cangr đrul xuz thơưx tuôx cơưv, cơưv trơưs huv mux tiêu chia tsi langr phir haz kra tsi zos nênhs, tsi muôx kangz hâu; zov chênhr kra chor nênhs tsât jông tsuô thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz…

Hồ Mai (t.h)

570
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.