Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dơi ruăh kan bư Kô ranh bri dak

25/10/2018 10:25 G10T+7

Lơ 22/10, Tâ rbŭn tâl prao, Quốc hội gưl XIV lĕ dơi pơk ta Wâl Quốc hội, Bon têh Hà Nội.

Jŏ nar pah kan Tâ rbŭn tâl prao, Quốc hội gưl XIV mĭn lah dơi rbŭn jêh tâm 23,5 nar

Tâ rbŭn lĕ uănh trĕng, dơm kan 9 ntil nau kan luật n’hanh du nghị quyết, jêh rĭ nchră nau kan ta 6 ntil luật êng gơi ndâk njêng ân jêh nau kan pháp luật. Tâ rbŭn uănh trĕng, nchŭn nau gĕh pah kan nchră n’hao nau wăng sa – nau rêh bri bon, prăk nkrem bri dak năm 2018, dăp dơm nau nchră n’hao nau wăng sa – nau rêh bri bon n’hanh prăk nkrem bri dak năm 2019; Quốc hội uănh trĕng nchŭn lĕ rngôch nau gĕh pah kan nghị quyết bơh Quốc hội ta nau nchră 5 năm 2016-2020 ta n’gul gưl kan, trĕng 3 năm pah kan nau kan kơl nau rêh tâm mpeh bu nong iê bu nuyh n’hanh bri yôk…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng buăn dơn nau kan bư Kô ranh bri dak

Ta tâ rbŭn aơ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dơi ruăh kan bư Kô ranh bri dak.

Mẫn Doanh (t.h)

1,757
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.