Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs xang thư phôngv shông cơưv yaz

05/09/2019 15:58 G9T+7

Hnuz 1/9, Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs Nguênr Phur Trongs tưz xang thư phôngv nganhx Zor zux, cxuô cxênhx nav txir haz chor cưr shuv xinhz, sinh viên jas krêz shông cơưv yaz 2019-2020. Uô kangz lus phôngv shông cơưv yaz, hur thư, Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs Nguênr Phur Trongs muôx ntu:

​​​

Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs Nguênr Phur Trongs phôngv shông cơưv yaz lo ntâu thanhx tich saz. Ảnh tư liệu

"Xangr cuôs chor theix zor, cô zor, canr bôs cangr, nênhs los đôngs nganhx Zor zux tuôr truôx đrênhk banv linhr tsinhz chei, phâmv tsât saz jông, cuz saz đrul nghêx, hlôngr yaz, sangr tos, pangz ntâu đuô haz tsuô sưs nghiêps “chos tiz nênhs”; xangr cuôs chor cưr shuv zinhz, sinh viên txuôl nzir phat hui truênx thôngr cuz saz cơưv, “seiz hlu nênhs kra zov chênhr đaos” ntơưv minhx cxưx, shuv lơưr cxuô cxênhx txir tix lâul môngl uô ntêx, sir jul cơưv shuv jông, yangz shuv jông chia tov kangz zos nênhs cê “hôngx” cê “chuên” xưs li ji nguêns ntơưv Tsuv tinhx Hôx Chir Minh.

Phôngv chor theix zor, cô zor, canr bôs cangr, nênhs los đôngs nganhx zor zux, cxuô cxênhx nav txir haz chor cưr shuv xinhz, sinh viên muôx lo ntâu thanhx tich đuô haz hur shông cơưv yaz”.

​​​

Shông cơưv 2019-2020, Tôngv Bir thư, Tsuv tinhx têz qơưs Nguênr Phur Trongs tsinhr tinhv tsuv cxiv tsang môi trươngx zor zux an toanx, jông, thân thiêns. Ảnh: Quốc Sỹ

Quốc Sỹ

1,690
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.