Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tổng Bí thư, Kô ranh bri dak ndơp nau ntênh lah uĕh năm nti sam bŭt mhe

05/09/2019 15:58 G9T+7

Lơ 1/9, Tổng Bí thư, Kô ranh bri dak Nguyễn Phú Trọng lĕ ndơp sam bŭt ntênh lah uĕh n’gâng ntĭm sơm, ăp mê mbâ kon se n’hanh kon se nti sam bŭt, sinh viên ta yan ndâk năm nti sam bŭt mhe 2019-2020. Jêh lah uĕh năm nti sam bŭt mhe, ta sam bŭt ntênh, Tổng Bí thư, Kô ranh bri dak Nguyễn Phú Trọng gĕh nau nchih.

​​​

Tổng Bí thư, Kô ranh bri dak Nguyễn Phú Trọng lah uĕh năm nti sam bŭt mhe gĕh âk nau uĕh. Ảnh tư liệu

“Dăn lah ma ăp nai ntĭm bu ur, nai ntĭm bu klô, kan bộ mât mray, bu nuyh pah kan n’gâng Ntĭm sơn mât mray uĕh nuih n’hâm chính trị, nuih n’hâm pah kan, lĕ n’hâm suan đah nau kan, mô rlu mĭn nau kan mhe, gĕh nau r’gâl, kơl lĕ n’hâm suan ma nau kan “ntĭm nti sam bŭt ma kon bu nuyh”, dăn lah ma ăp kon se nti sam bŭt, sinh viên n’hao tay uĕh nau gơi nti sam bŭt, “kah gĭt ma bu nuyh ntĭm sam bŭt” bơh bu nong, tĕng kơt ăp mbâ nô, nsrôih nti ân blau, nti ren uĕh gơi jêh nti jêng bu nuyh “gĕh nau gơih” n’hanh gĕh nau “blau” tĕng nau ntênh bơh Kô ranh Hồ Chí Minh.

Lah uĕh ma nai ntĭm bu ur, nai ntĭm bu klô, kan bộ mât mray, bu nuyh pah kan n’gâng ntĭm sơm, ăp kon se nti sam bŭt, sinh viên gĕh âk tay nau nti blau gĭt tâm năm nti sam bŭt mhe”.

​​​

Năm nti sam bŭt 2019 – 2020, Tổng Bí thư, Kô ranh bri dak Nguyễn Phú Trọng đă ndâk bư ntŏk ntĭm sơm đăp mpăn, ân uĕh, dơh dăch. Ảnh: Quốc Sỹ

Quốc Sỹ

1,671
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.