Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tangs nro xênhr tsov cưv Nuz hôix Lux côngv saz tangs minhx cxưx

12/11/2020 09:36 G11T+7

Yangz đuô 90 shông Nuz muôx tơưv Max trâns minhx cxưx thôngx zênhv Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), WBMTTQ cxuô cxênhx cênhz đrul cxênhx wiv, chinhr cuênx trôngx qơư tưz kra ntâu jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl sâuv thangx tsangv xênhr tsov cưv Nuz hôix Lux côngv saz tangs minhx cxưx.

Pêx xinhv jos Bu Păh, xar Trường Xuân (Đăk Song) đăng cir cxiv tsang chuôz zis văn hoar shông 2021. Ảnh: Hoàng Hoài

Hur lov jêv Nuz hôix Lux côngv saz tangs minhx cxưx, tsôngv box cxuô minhx cxưx hur chor jêx jos tưz cuz saz lus bor cor cêt cuav uô trơưs ntâu phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs cưs Wiv ban MTTQVN xênhr krêz suôz hu hur shông 2020. Điênv hinhx ntơưv phong tsox zos jas krêz suôz hu “Tangs pêx xinhv côngv saz cxiv tsang jêx jos yaz, đrôngl văngv mênhx”, Nuz viv nênhs pluôl. Pênhr viv nênhs pluôl; cxiv tsang chuôz zis văn hoar... lo tsôngv box sir jul uô trơưs.

Tsôngv box cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xênhr tưz sir jul, hur nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, sir jul khu chor uô tsi tâu tar chia cxiv tsang jêx jos, tuv tiz nênhs đrôngl ziv nuz ziv đangr pho, uô jông luz nênhx vâts tsât haz tinh thânx.

Ntơưv Nuz hôix Lux côngv saz, cxênhx wiv, chinhr cuênx, Win ban MTTQ cxuô cxênhx khơưs ntơưr kruôs trâu ntâu chuôz zis uô lo ntâu zangv jông hur uô trơưs Jas kruôz hu “Tangs pêx xinhv côngv saz cxiv tsang jêx jos yaz, đrôngl vangv mênhx”; khơưs nux trâu chor chuôz zis chinhr sach, nênhs muôx công, chuôz zis pluôs... Chor chuôz zis đăng cir cxiv tsang chuôz zis văn hoar shông 2021.

Bảo Ngọc

1,216
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.