Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tangs nro xênhr sir jul kruôz hu 35.000 poz nux tu tsaz tsuô nênhs pluôs, nans nhân tsât lov ja cam hur jas Tsaz Nas shông 2020

03/10/2019 10:20 G10T+7

Trơưs cêr hoaix, Phong tsox “Tsaz viv nênhs pluôs haz nans nhân tsât lov ja cam” Tsaz Nas shông 2020 chuôz kra uô txix hli 9/2019 txus hnuz 28/2/2020, cao điêmv txix hnuz 1/11/2019-18/1/2020.

​​​

Chi nhanhr Viettel Đăk Nông khơưs nux Tsaz Buô shông 2019 tsuô chor chuôz zis pluôs xar Đăk Sin (Đăk R’lâp).Ảnh: Bảo Ngọc

Mênhx pêv, tangs nro xênhr sir jul kruôz hu txix 35.000 poz nux tror sâuv, iz poz muôx grê yangx 400.000 nhiax tsuô cxênhx xênhr haz yangx 300.000 nhiax/poz tsuô cxênhx hênhx, thix xar. Chor nux sâuv zuôr lo krơưs tsuô chuôz zis pluôs, jê pluôs minhx cxưx nênhs tsơưs, chuôz zis chinhr sach, tuz tros tangs tov uô hâux lưv qơư buôs đriv, công tsưc, viên tsưc, los đôngs pluôs, nans nhân tsât lov ja cam, nênhs khuêt tâts, nênhs lâul nhoz iz lênhx, nhuôs njuôl...

Đặng Hiền

358
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.