Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lam n’gor nsrôih jă đă joi 35.000 rbăn ndơ ân sa têt ma bu nuyh o-ach, bu nuyh gĕh nau ji khih dak si da cam ta mông Têt Canh Tý 2020

03/10/2019 10:20 G10T+7

Tĕng nau nchră kan, Nau kan “Têt ma bu nuyh o-ach, bu nuyh gĕh nau ji khih dak si da cam” Yan kao Canh Tý 2020 dơi ndâk kan ntơm khay 9/2019 tât lơ 28/2/2020, kan kh’lay ntơm lơ 1/11/2019-18/1/2020.

​​​​

Ntŏk kan Vietel Dak Nong ân ndơ Têt Kỷ Hợi 2019 ma ăp r’năk gĕh nau rêh o-ach ta xă Dak Sin (Dak R’lâp).Ảnh: Bảo Ngọc

Tĕng nau aơ, lam n’gor nsrôih joi gĕh ntơm 35.000 rbăn ndơ sa têt hao ma ka lơ, r’noh du mlâm ndơ ân tâm 400.000 prăk lah bu nuyh tâm n’gor n’hanh lơ 300.000 prăk du mlâm đah bu nuyh tâm n’qual, bon têh. R’noh ndơ aơ dơi ân ma ăp r’năk gĕh nau rêh o-ach, dăch o-ach bu nong iê bu nuyh, r’năk gĕh n’hâm suan ma bri dak, ka han dôl pah kan mât chiă n’har bri, kông chức, viên chức, bu nuyh pah kan, bu nuyh gĕh nau ji dak si khih da cam, bu nuyh rvĕn, bu nuyh ranh mô gĕh oh kon sau se, kon se mô gĕh mê mbâ…

Đặng Hiền

359
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.