Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tangs nro xênhr đâux tư yangx 234 tiv nhiax cxiv tsang cơ sơv vâts tsât pangz mangx shông cơưv yaz

15/08/2019 15:03 G8T+7

Bangx tsuô shông cơưv yaz 2019-2020, ntơưv ntâu zangv hâur pâuk pênhr, nganhx Zor zux chor hênhx, thix xar tưz lo đâux tư 234,4 tiv nhiax chia cxiv tsang yangr tsêr cơưv haz chor công trinhv phus.

Tsêr cơưv cxênhx I Phan Đinhx Giot, xar Đăk R’măng (Đăk Glong) lo cxiv tsang cxang 8 qangr tsêr cơưv yaz. Ảnh: Nguyễn Hiền

Iz făngz, nganhx Zor zux tsinhv lo đâux tư 19,5 tiv nhiax zuôr hâur pâuk ntơưr, ntơưr sâu haz tsang thiêt bis tôir thiêuv pangz mangx shông cơưv yaz. Hur ntơư, nhiax zuôr hâur pâuk ntơưr, ntơưr sâu tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs trươs Nghis cuêt xur 31 ntơưv HĐPX xênhr 14 tiv nhiax haz 5,5 tiv nhiax zuôr thiêt bis mâmx non, cxang thiêt bis kra cơưv tôir thiêuv.

Bảo Ngọc

280
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.