Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lam n’gor sŏk dŏng lơ 234 r’me prăk ndâk bư ngih wâl sam bŭt ta năm nti mhe

15/08/2019 15:03 G8T+7

Gơi rơm ma năm nti mhe 2019 – 2020, tă bơh ăp ntŏk prăk dŏng, n’gâng kan Ntĭm sơm ăp n’qual, bon têh lĕ dŏng 234,4 r’me prăk gơi ndâk bư jrô nti n’hanh ăp ntil ndu ndơ ba bă.

Wâl sam bŭt Phan Ðình Giót, xă Dak R’măng (Dak Glong) dơi ndâk bư tay 8 jrô nti mhe. Ảnh: Nguyễn Hiền

Bơh đah nĕ, n’gâng kan Ntĭm sơm lĕ dŏng 19,5 r’me prăk r’văt sam bŭt rŏ, sam bŭt nchih n’hanh ndu ndơ dŏng nti tâm năm nti mhe. Tâm nĕ, prăk r’văt sam bŭt rŏ, sam bŭt nchih ân kon se bu nong iê bu nuyh tĕng Nau trŭnh mrô 31 bơh HÐBL n’gor 14 r’me prăk n’hanh 5,5 r’me prăk r’văt ndu ndơ nti ân kon se jê, gơi gĕh ndu ndơ dŏng nti uĕh ma kon se.

Bảo Ngọc

204
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.