Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tangs nro xênhr tưz muôx 130.463 lênhx nênhs njiz txov nhev viv moz Covid-19 lo nhênhx pangz

21/05/2020 11:04 G5T+7

Trơưs Sơv Los đôngs, Thương binh haz Tsôngv langx, xangv txus hnuz 13/5, tangs nro xênhr tưz muôx 130.463 lênhx nênhs njiz txov nhev viv moz Covid-19 lo nhênhx pangz trơưs cui đinhs ntơưv Nghis cuêt xur 42/NQ-CP haz Cuêt tinhv xur 15/2020/QĐ-TTg, đrul tangs nro pênhr jê 107 tiv nhiax.

Pêx xinhv xar Đăk Ha (Đăk Glong) sâu bê nhênhx nhiax pangz. Ảnh: Thanh Bình

Hur ntơư, nênhs bov trơx tsôngv langx tangz tov lo pangz yênhx hli 9.317 lênhx đrul pênhr yangx 13,9 tiv nhiax; nênhs zos chuôz zis pluôs 76.732 lênhx, đrul pênhr yangx 57,5 tiv nhiax; nênhs zos chuôz zis jê pluôs 41.954 lênhx, đrul pênhr yangx 31,4 tiv nhiax.

Iz făngz, txus hnuôr, tangs nro xênhr muôx 3/8 hênhx, đrôngl bor cor haz has keiz pangz chor nênhs, tsov cưv tsi muôx jul. Mênhx pêv, hênhx Đăk Mil 2.144 lênhx nênhs; hênhx Cư Jut 752 lênhx nênhs haz hênhx Tuy Đưc 177 lênhx nênhs. Trơưs has, keiz pangz tsuô chor nênhs, tsov cưv tsi muôx jul, zôngx ziv mangl poongz saz huir tinhx hinhx moz Covid-19 zos 1 chơưx nhiax/tus nênhs/tsov cưv/cơ sơv/hli.

Vũ Trang

297
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.