Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lam n’gor lĕ gĕh 130.463 bu nuyh gĕh nau jêr jŏk yor nau ji tưp Covid-19 bư dơi dơn prăk bri dak kơl

21/05/2020 11:04 G5T+7

Tĕng N’gâng Pah kan, Ka han rmanh n’hanh Bon lan, kơp tât lơ 13/5, lam n’gor lĕ gĕh 130.463 bu nuyh gĕh nau jêr jŏk yor nau ji tưp Covid-19 bư dơi dơn prăk bri dak kơl tĕng Nau jrŭ mrô 42/NQ-CP n’hanh Nau trŭnh kan mrô 15/2020/QĐ-TTg, đah r’noh prăk dơi dŏng dăch tât 107 r’me prăk.

Bu nuyh bon lan xă Dak Ha (Dak Glong) kí sam bŭt dơn prăk bri dak kơl. Ảnh: Thanh Bình

Tâm nĕ, bu nuyh tâm bon lan dơi bu kơl ăp khay gĕh 9.317 bu nuyh n’hanh dŏng rlau 13,9 r’me prăk; bu nuyh gĕh nau rêh o-ach 76.732 bu nuyh, đah r’noh prăk dŏng kơl rlau 57,5 r’me prăk; bu nuyh dăch kơp r’năk gĕh nau rêh o-ach 41.954 bu nuyh, đah r’noh prăk dŏng kơl rlau 31,4 r’me prăk.

Bơh đah nĕ, tât abaơ, lam n’gor gĕh 3/8 n’qual, bon têh lĕ mbơh n’hanh dăn prăk kơl ân ma ăp bu nuyh, ăp phung kan. Tâm nĕ, n’qual Dak Mil 2.144 bu nuyh; n’qual Čư Jŭt 752 bu nuyh n’hanh n’qual Tuy Ðức 177 bu nuyh. Tĕng nau dăn kan aơ, prăk kơl ăp bu nuyh, ăp phung kan mô gĕh ndơ kan, way gĕh âk nau jêr jŏk yor gĕh nau ji tưp Covid-19 lah 1 r’keh prăk du huê bu nuyh, ăp ntŭk kan du khay.

Vũ Trang

391
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.